2015-06-21

Kontaktai

Vilniaus universiteto Kauno fakulteto Studentų atstovybė

Įm. k.: 193417918, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Muitinės g. 8, LT-44280, Kaunas
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas.

Darbo laikas:

I – V   11.00 – 16.00

Su mumis galite susisiekti:
El. paštu: info@knfsa.lt
Tel.: (8 37) 42 25 23

Prezidentė:
Indrė Zabulytė
el.paštas: pirmininkas@knfsa.lt
Tel.: +370 627 39437

Organizacinės srities koordinatorė:
Gražina Petkevičiūtė
el.paštas: org@knfsa.lt
Tel.: +370 623 60809

Informacinės srities koordinatorius:
Dominykas Rimaitis
el.paštas: info@knfsa.lt
Tel.:  +370 626 62101

Socialinės srities koordinatorė:
Kristina Bacevičiūtė
el.paštas: soc@knfsa.lt
Tel.: +370 654 96008

Akademinės srities koordinatorė:
Justina Juškaitytė
el.paštas: akadem@knfsa.lt
Tel.: +370 690 79708

LSP koordinatorius:
Rokas Ruginis
el.paštas: lsp@knfsa.lt
Tel.: +370 628 43028

Marketingo srities koordinatorė:
Vaiva Matijosaitė
el.paštas: marketingas@knfsa.lt
Tel.: +370 685 54599

Studijų programų kuratoriai:

Kuratorių koordinatorė

Ieva Venckūnaitė
el.paštas: ievavenckunaitee@gmail.com
Tel.: +370 623 02238

Anglų ir švedų kalbos

Aistė Ragelytė
el.paštas: aragelyte@gmail.com
Tel.: +370 689 00721

Neringa Kačanauskaitė
el.paštas: neringulenerry@gmail.com
Tel.: +370 688 89438

Audiovizualinis vertimas

Paulius Sinkevičius
el.paštas: p.sinkevic@gmail.com
Tel.: +370 609 80785

Aura Zablackytė
el.paštas: aura.z.123@gmail.com
Tel.: +370 675 11218

Ekonomika ir vadyba / Verslo valdymas

Justas Paulikas
el.paštas: justas@paulikas.lt
Tel.: +370 641 37210

Finansų ir apskaitos taikomosios sistemos

Justina Katiliūtė
el.paštas: Katiliutejustina@gmail.com
Tel.: +370 672 66662

Judita Adamkaitė
el.paštas: jadamkaite@gmail.co
Tel.: +370 624 29517

Rūta Staškevičiūtė
el.paštas: rutaabc19@gmail.com
Tel.: +370  60963828

Informacijos sistemos ir kibernetinė sauga / Programų sistemos

Karolina Nicina
el.paštas: carolinenicina@gmail.com
Tel.: +370 602 51188

Emilija Jančiauskaitė
el.paštas: emi.janc@gmail.com
Tel.: +370 690 90811

Lietuvių filologija ir reklama

Monika Poškutė
el.paštas: moniposkute@gmail.com
Tel.: +370 690 09841

Gintarė Tarozaitė
el.paštas: tarozaitegintare@gmail.com
Tel.: +370 653 97668

Studentų atstovai Akademinės etikos komisijoje:

VU KnF Akademinės etikos komisija nagrinėja pareiškimus dėl akademinės bendruomenės narių (dėstytojų, studentų ar kitų universiteto darbuotojų) veiksmų, pažeidžiančių akademinę etiką.

VU KnF Akademinės etikos komisiją sudaro 4 VU KnF dėstytojai ir 2 studentų atstovai.

Justas Paulikas
el.paštas: justas@paulikas.lt
Tel.: +370 641 37210

Kristina Bacevičiūtė
el. paštas: kristinabacevii@gmail.com
Tel.: +370 654 96008

 

Studentų atstovai Ginčų nagrinėjimo komisijoje:

VU KnF Ginčų nagrinėjimo komisija nagrinėja skundus dėl galutinio dalyko įvertinimo arba dėl procedūrinių egzaminų pažeidimų. Į ją gali kreiptis, jei nesutinki su egzaminavimo tvarka ir / ar su egzamino (įskaitos) arba koliokviumo įvertinimu. Gavusi skundą, Komisija pirmiausia sprendžia, ar apeliacija motyvuota ir tik tuomet ją svarsto.

Komisijos sprendimu studento darbas gali būti įvertintas iš naujo. Išnagrinėjus apeliaciją, apelianto studijų rezultatas negali būti sumažintas. Jeigu Komisija nustato, kad egzamino metu buvo procedūrinių pažeidimų, egzamino vertinimas gali būti anuliuotas ir studentui suteikta galimybę jį laikyti dar kartą.

VU KnF Ginčų nagrinėjimo komisiją sudaro 3 VU KnF dėstytojai ir 2 studentų atstovai.

Indrė Zabulytė
el. paštas: i.zabulyte1@gmail.com
Tel.: +370 627 39437

Justas Paulikas
el. paštas: justas@paulikas.lt
Tel.: +370 641 37210

 

Studentų atstovai VU KnF Taryboje:

Indrė Zabulytė
el. paštas: i.zabulyte1@gmail.com
Tel.: +370 627 39437

Martynas Radzevičius
el. paštas: radzevicius.martynas@gmail.com
Tel.: +370 646 27613

Kristina Bacevičiūtė
el. paštas: kristinabacevii@gmail.com
Tel.: +370 654 96008

Justas Paulikas
el. paštas: justas@paulikas.lt
Tel.: +370 641 37210

Justina Juškaitytė
el. paštas: justina.juskaityte@gmail.com
Tel.: +370 690 79708

 

Studentų atstovas Priėmimo-atestacijos komisijoje:

Justas Paulikas
el. paštas: justas@paulikas.lt
Tel.: +370 641 37210

Studentų atstovas Studijų kolegijoje:

Justas Paulikas
el. paštas: justas@paulikas.lt
Tel.: +370 641 37210

Studentų atstovai Studijų programų komitetuose:

Studijų programų komitetai rūpinasi studijų programų įgyvendinimu: stebi studijų programos tikslų, ugdomų kompetencijų, turinio, metodų ir studentų pasiekimų vertinimų vientisumą, studijų programos aktualumą ir konkurencingumą, remdamasis dėstytojų bei studentų nuomone analizuoja studijų programos įgyvendinimą ir identifikavus problemas, siūlo jų sprendimo būdus, atnaujina studijų programą. Šis komitetas taip pat aprobuoja studentų individualius studijų planus.

Studijų programos komitetą sudaro keli programos dėstytojai, socialinis partneris ir 1 studentų atstovas.

Į studentų atstovą savo studijų programos komitete gali kreiptis, jei turi pasiūlymų, kaip būtų galima pagerinti studijų programos vykdymo kokybę ir kitais studijų programos vykdymo ar individualaus studijų plano sudarymo klausimais.

Lietuvių filologija ir reklama:
Paulina Ruseckaitė
el. paštas: ruseckaite.paulina@gmail.com
Tel.: +370 691 54508

Kultūros vadyba:
Ugnė Zabarauskaitė
el. paštas: zabarausku.ugne@gmail.com
Tel.: +370 631 03444

Anglų ir rusų kalbos:
Ieva Staugaitytė
el. paštas: ieva.staugaityte@knf.stud.vu.lt
Tel.: +370 637 93988

Anglų ir švedų kalbos:
Gabija Kvieskaitė 
el. paštas: gkvieskaite@gmail.com
Tel.: +370 676 52793

Audovizualinis vertimas:
Austėja Baranauskaitė 
el. paštas: auste9511@gmail.com
Tel.: +370 646 70013

Ekonomika ir vadyba:
Justas Paulikas
el. paštas: justas@paulikas.lt
Tel.: +370 641 37210


Finansų ir apskaitos taikomosios sistemos:

Miglė Jusevičiūtė
el. paštas: mjuseviciute@gmail.com
Tel.: +370 
636 82193

Informacijos sistemos ir kibernetinė sauga:
Karolina Nicina
el. paštas: carolinenicina@gmail.com
Tel.: +370 602 51188

Verslo valdymas:
Dovilė Lukošiūtė
el. paštas: dolukosiute@gmail.com
Tel.: +370 627 90507

Audiovizualinis vertimas (MA):
Dovilė Hofmantaitė
el. paštas: dovile.hofmantaite@khf.stud.vu.lt
Tel.: +370 623 77427

Marketingas ir prekybos vadyba (MA):
Gerda Mieliauskaitė
el. paštas: gerda.mieliauskaite@gmail.com
Tel.: +370 623 46578

Meno vadyba (MA):
Laura Bleizgytė
el. paštas: laura.bleizgyte@gmail.com
Tel.: +370 658 85613

Verslo administravimas (MA):
Oksana Pavlova
el. paštas: oksana0705@gmail.com
Tel.: +370 682 42786

Verslo informacijos sistemos/Verslo informatika (MA):
Povilas Raškauskas
el. paštas: povilas.raskauskas@gmail.com
Tel.: +370 658 94424

Viešojo diskurso lingvistika (MA):
Kristina Urnaitė
el. paštas: kristina.urnaite@gmail.com
Tel.: +370 631 41551

Doktorantų atstovas:

Martynas Radzevičius
el. paštas: radzevicius.martynas@gmail.com
Tel.: +370 646 27613