Apie

<< Grįžti į pradinį puslapį

VU SA KnF, įkurta dar 1991 m. – viena iš seniausių studentų savivaldų Kaune. Atstovybę, kuri tuomet vadinosi VU KHF SA (senasis pavadinimas – VU Kauno humanitarinio fakulteto Studentų atstovybė) įkūrė Tomas Palšis, dabartinis kompanijos UAB „ACME Grupė“, užsiimančios informacijos laikmenų ir kompiuterinių aksesuarų tiekimu, generalinis direktorius. Idėja studentams susivienyti kilo po to, kai atsirado grėsmė, jog Kauno fakultetas bus uždaromas. Aktyvūs studentai tam stipriai priešinosi. Fakulteto administraciją studentų ryžtas ir siekiai įtikino, todėl buvo nuspręsta organizacijai suteikti daugiau laisvės veikti. Nuo to laiko praėjo jau 29-eri metai, dabar VU SA KnF smarkiai pasikeitusi, tačiau pagrindinis principas išliko – veikti dėl studentų gerovės.

Bėgant metams organizacijos pavadinimas keitėsi keletą kartų: pradžioje tai buvo Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto Studentų atstovybė (VU KHF SA), vėliau, pasikeitus fakulteto pavadinimui, tapo Vilniaus universiteto Kauno fakulteto Studentų atstovybe (VU KnF SA), o nuo 2017 m., prisijungus prie Vilniaus universiteto Studentų atstovybės ir tapus bendra organizacija, – Vilniaus universiteto Studentų atstovybė Kauno fakultete (VU SA KnF).

 

Didžiausias Studentų atstovybės prioritetas – kokybiškas studentų atstovavimas įvairiose komisijose, Studijų programų komitetuose, VU KnF Taryboje ir studijų proceso gerinimas. Taip pat Atstovybė rūpinasi studentų socialine gerove, informacijos sklaida Fakultete, įvairių projektų įgyvendinimu bei kokybišku laisvalaikiu, organizuodama tradicija tapusius renginius: socialines akcijas (Kraujo donorystės akcija, Tolerancijos diena ir pan.), protmūšius, VU KnF Pirmakursių stovyklą, kalėdinį vakarą su dėstytojais bei administracija, Sielų upę. Šią, 2002-aisiais metais kilusią iniciatyvą, gerai žinomą Kauno mastu, dar 2008-ųjų metų sausį įvertino ir Kauno meras. Tuometiniam Studentų atstovybės prezidentui Algirdui Kvikliui buvo įteiktas Gerumo kristalasSielų upės organizavimą. Atstovybės dėka Fakultete vykdoma ir VU SA Kuratorių programa ruošianti kuratorius – vyresnių kursų studentus, kurių siekis – 1 kurso bakalauro ir magistro studijų programų studentams padėti įsilieti į draugišką VU KnF bendruomenę, supažindinti su Fakultetu ir dalintis svarbiausia informacija. Taip pat VU SA KnF iniciatyva vykdoma programa Sąžiningai, kuri kovoja prieš akademinį nesąžingumą. Visą gyvavimo laikotarpį Atstovybė glaudžiai bendradarbiauja su Vilniaus universiteto Kauno fakulteto administracija, kitomis Studentų atstovybėmis tiek Kaune, tiek už jo ribų, bei Vilniaus universiteto Studentų atstovybės Centriniu biuru. 

Per 29-erius gyvavimo metus VU SA KnF turėjo daugybę vadovų: Regimantą Buožių, Ramūną Pilvelį, Lauryną Mitkų, Egidijų Merkevičių, Renatą Pauliukaitytę. Mindaugą Jasiulį, Jurgitą Skirmantaitę, Rasą Vileikytę, Edviną Jančiauską, Birutę Zumaraitę, Tadą Žirgulį, Algirdą Kviklį, Julių Spudvilą, Gintarę Lazdinytę, Luką Jakštą, Domą Varanauską, Justą Pauliką, Indrę Zabulytę, Ernestą Basovą, Nedą Žutautaitę. Natūralu, jog skyrėsi ne tik prezidentų asmenybės, bet ir jų veiklos principai, darbo metodai, tačiau svarbiausiu tikslu visuomet lieka tinkamas studentų atstovavimas.

2021-ųjų metų pavasarį VU SA KnF pirmininke išrinkta Lijana Savickienė.

VU SA KnF siekia nuolat tobulėti, kelti narių kompetencijas bei žinias, puoselėti tradicinius renginius, laikytis atviros ir vieningos organizacijos idėjos, kurti bendruomenišką atmosferą ne tik pačioje Atstovybėje, bet ir visame Fakultete. Organizacijos nariai be atlygio dirba studentų labui, nestokoja kūrybiškumo, originalių ir prasmingų idėjų.