VU SA KnF koordinatoriai

<< Grįžti į pradinį puslapįŠiuo metu Studentų atstovybė dirba nuotoliniu būdu. Jei norite paklausti, kreipkitės žemiau nurodytais kontaktais.

Muitinės g. 8
44280 Kaunas
Tel. +370 620 26013
El. paštas: info@knf.vusa.lt

Jūsų laiškus mes skaitome. Jei negaunate atsakymo per 3 darbo dienas, tikėtina, kad jis mūsų nepasiekė. Išsiųskite laišką dar kartą, skambinkite +370 677 69215 arba kitais žemiau pateiktais kontaktais.


Atsakinga už kuratorių kompetencijų kėlimą ir palaikymą bei sėkmingą pirmakursių integraciją į VU KnF universitetinę bendruomenę.

Integracijos proceso koordinatorė

Marija Trofimišinaitė
Tel. +370 638 26768
integracija@knf.vusa.lt

Atsakinga už kryptingą VU SA KnF bei sričių koordinatorių veiklą, tinkamą VU KnF studentų atstovavimą, VU SA KnF metų veiklos plano įgyvendinimą, finansinę veiklą, bendradarbiavimą su kitomis VU studentų organizacijomis bei kitų VU SA KnF nuostatuose ir VU SA įstatuose priskirtų pareigų vykdymą.

Pirmininkė

Lijana Savickienė
Tel. +370 620 26013
pirmininkas@knf.vusa.lt

Socialinio-akademinio proceso reikalų koordinatorė konsultuoja studentus akademiniais ir socialiniais klausimais (stipendijos, išmokos ir pan.). Rūpinasi akademinių problemų nagrinėjimu, studijų kokybės, bei socialinės aplinkos gerinimu Vilniaus Universiteto Kauno fakultete.

Socialinio-akademinio proceso reikalų koordinatorė

Raminta Klimaitė
Tel. +370 607 81750
socakadem@knf.vusa.lt

Atstovų koordinatorė yra atsakinga už studentų atstovų, esančių šiuose VU KnF valdymo organuose: SPK, Studijų kolegijoje, Taryboje, GNK, AEK, Priėmimo-atestacijos komisijoje bei Rinkiminėje komisijoje, veiklą ir atskaitomybę studentams. Atstovų koordinatorė taip pat bendrauja su grupių seniūnais, dalinasi su jais svarbiausia informacija.

Atstovų koordinatorė

Aušrinė Tamulevičiūtė
Tel. +370 617 98825
atstovai@knf.vusa.lt

Komunikacijos koordinatorė yra atsakinga už visus VU SA KnF informacijos sklaidos kanalus, įvaizdžio valdymą bei turinio kūrimo proceso koordinavimą.

Komunikacijos koordinatorė

Ieva Šilingaitė
Tel. +370 685 56263
info@knf.vusa.lt

Atsakingas už VU SA KnF renginių organizavimą ir organizacinės srities narių koordinavimą.

Organizacinės srities koordinatorius

Valentas Kuklis
Tel. +370 614 62800
org@knf.vusa.lt

Žmogiškųjų išteklių koordinatorė yra atsakinga už organizacijos vertybių puoselėjimą, VU SA KnF komandos motyvacijos palaikymą, kompetencijų kėlimą bei įvairių mokymų organizavimą. Žmogiškųjų išteklių koordinatorius taip pat palaiko ir puoselėja ryšį su organizacijos alumnais.

Žmogiškųjų išteklių koordinatorė

Aušra Korkuzaitė
Tel. +370 687 42280
hr@knf.vusa.lt

Atsakingas už VU SA KnF patalpų bei veiklos administravimą, Lietuvos studentų pažymėjimų (LSP) konsultavimą bei apskaitą.

Administratorius, LSP koordinatorius

Ernestas Rainys
Tel. +370 615 74211
admin@knf.vusa.lt