VU SA KnF koordinatoriai

<< Grįžti į pradinį puslapįŠiuo metu Studentų atstovybė dirba nuotoliniu būdu. Jei norite paklausti, kreipkitės žemiau nurodytais kontaktais.

Muitinės g. 8
44280 Kaunas
Tel. +370 687 42280
El. paštas: info@knf.vusa.lt

Jūsų laiškus mes skaitome. Jei negaunate atsakymo per 3 darbo dienas, tikėtina, kad jis mūsų nepasiekė. Išsiųskite laišką dar kartą, skambinkite +370 677 69215 arba kitais žemiau pateiktais kontaktais.


Atsakinga už kryptingą VU SA KnF bei sričių koordinatorių veiklą, tinkamą VU KnF studentų atstovavimą, VU SA KnF metų veiklos plano įgyvendinimą, finansinę veiklą, bendradarbiavimą su kitomis VU studentų organizacijomis bei kitų VU SA KnF nuostatuose ir VU SA įstatuose priskirtų pareigų vykdymą.

Pirmininkė

Neda Žutautaitė
Tel. +370 677 69215
pirmininkas@knf.vusa.lt

Komunikacijos koordinatorė yra atsakinga už visus VU SA KnF informacijos sklaidos kanalus, įvaizdžio valdymą bei turinio kūrimo proceso koordinavimą.

Komunikacijos koordinatorė

Lijana Savickienė
Tel. +370 620 26013
info@knf.vusa.lt

Socialinio-akademinio proceso reikalų koordinatorius konsultuoja studentus akademiniais ir socialiniais klausimais (stipendijos, išmokos ir pan.). Rūpinasi akademinių problemų nagrinėjimu, studijų kokybės, bei socialinės aplinkos gerinimu Vilniaus Universiteto Kauno fakultete.

Socialinio-akademinio proceso reikalų koordinatorius

Martynas Gasparaitis
Tel. +370 639 52343
socakadem@knf.vusa.lt

Atsakinga už VU SA archyvuose esančios informacijos priežiūrą ir atnaujinimą, sistemingą studentų atstovybės Kauno fakultete dokumentų administravimą bei kaupimą. Prižiūri studentų automobilių stovėjimo aikštelės tvarką. Koordinuoja ir administruoja LSP veiklą.

Administratorė, LSP koordinatorė

Aušra Korkuzaitė
Tel. +370 687 42280
admin@knf.vusa.lt lsp@knf.vusa.lt

Atstovų koordinatorė yra atsakinga už studentų atstovų, esančių šiuose VU KnF valdymo organuose: SPK, Studijų kolegijoje, Taryboje, GNK, AEK, Priėmimo-atestacijos komisijoje bei Rinkiminėje komisijoje, veiklą ir atskaitomybę studentams. Atstovų koordinatorė taip pat bendrauja su grupių seniūnais, dalinasi su jais svarbiausia informacija.

Atstovų koordinatorė

Indrė Bagdžiūtė
Tel. +370 688 90978
atstovai@knf.vusa.lt

Žmogiškųjų išteklių koordinatorius yra atsakingas už organizacijos vertybių puoselėjimą, VU SA KnF komandos motyvacijos palaikymą, kompetencijų kėlimą bei įvairių mokymų organizavimą. Žmogiškųjų išteklių koordinatorius taip pat palaiko ir puoselėja ryšį su organizacijos alumnais.

Žmogiškųjų išteklių koordinatorius

Darius Balandis
Tel. +370 645 46836
hr@knf.vusa.lt