VU SA KnF koordinatoriai

Darbo laikas:

Pirmadienį–penktadienį
         11.00–17.00

Muitinės g. 8
44280 Kaunas
Tel. +370 687 42280
El. paštas: info@knf.vusa.lt

Jūsų laiškus mes skaitome. Jei negaunate atsakymo per 3 darbo dienas, tikėtina, kad jis mūsų nepasiekė. Išsiųskite laišką dar kartą, skambinkite +370 677 69215 arba kitais žemiau pateiktais kontaktais.


Atsakinga už kryptingą VU SA KnF bei sričių koordinatorių veiklą, tinkamą VU KnF studentų atstovavimą, VU SA KnF metų veiklos plano įgyvendinimą, finansinę veiklą, bendradarbiavimą su kitomis VU studentų organizacijomis bei kitų VU SA KnF nuostatuose ir VU SA įstatuose priskirtų pareigų vykdymą.

Pirmininkė

Neda Žutautaitė
Tel. +370 677 69215
pirmininkas@knf.vusa.lt

Atsakinga už VU SA archyvuose esančios informacijos priežiūrą ir atnaujinimą, sistemingą studentų atstovybės Kauno fakultete dokumentų administravimą bei kaupimą. Prižiūri studentų automobilių stovėjimo aikštelės tvarką. Koordinuoja ir administruoja LSP veiklą.

Administratorė. LSP koordinatorė

Aušra Korkuzaitė
Tel. +370 687 42280
admin@knf.vusa.lt lsp@knf.vusa.lt

Komunikacijos koordinatorė yra atsakinga už visus VU SA KnF informacijos sklaidos kanalus, įvaizdžio valdymą bei turinio kūrimo proceso koordinavimą.

Komunikacijos koordinatorė

Aistė Ablačinskaitė
Tel. +370 672 57586
info@knf.vusa.lt

Socialinio-akademinio proceso reikalų koordinatorius konsultuoja studentus akademiniais ir socialiniais klausimais (stipendijos, išmokos ir pan.). Rūpinasi akademinių problemų nagrinėjimu, studijų kokybės, bei socialinės aplinkos gerinimu Vilniaus Universiteto Kauno fakultete.

Socialinio-akademinio proceso reikalų koordinatorius

Martynas Gasparaitis
Tel. +370 639 52343
socakadem@knf.vusa.lt

Atstovų koordinatorė yra atsakinga už studentų atstovų, esančių šiuose VU KnF valdymo organuose: SPK, Studijų kolegijoje, Taryboje, GNK, AEK, Priėmimo-atestacijos komisijoje bei Rinkiminėje komisijoje, veiklą ir atskaitomybę studentams. Atstovų koordinatorė taip pat bendrauja su grupių seniūnais, dalinasi su jais svarbiausia informacija.

Atstovų koordinatorė

Indrė Bagdžiūtė
Tel. +370 688 90978
atstovai@knf.vusa.lt

Integracijos koordinatorė organizuoja kuratorių atranką, koordinuoja jų darbą bei užtikrina efektyvią kuratorių veiklą bakalaurantų ir magistrantų pirmakursių integracijos metu. Koordinatorė bendradarbiauja su ESN bei užtikrina sklandžią užsieniečių studentų integraciją universitete.

Integracijos koordinatorė

Augustė Turauskaitė
Tel. +370 606 76630
integracija@knf.vusa.lt

Marketingo koordinatorius yra atsakingas už barterinę ir finansinę paramą renginiams, trumpalaikių ir ilgalaikių remėjų paieška bei reklamos stendų administravimą Kauno fakultete.

Marketingo koordinatorius

Lukas Čiurlionis
Tel. +370 638 05709
marketingas@knf.vusa.lt

Organizacinės srities koordinatorius atsakingas už VU SA KnF organizuojamus renginius fakultete ir už jo ribų.

Organizacinės srities koordinatorius

Andrius Lukšaitis
Tel. +370 645 07051
org@knf.vusa.lt

Žmogiškųjų išteklių koordinatorius yra atsakingas už organizacijos vertybių puoselėjimą, VU SA KnF komandos motyvacijos palaikymą, kompetencijų kėlimą bei įvairių mokymų organizavimą. Žmogiškųjų išteklių koordinatorius taip pat palaiko ir puoselėja ryšį su organizacijos alumnais.

Žmogiškųjų išteklių koordinatorius

Darius Balandis
Tel. +370 645 46836
hr@knf.vusa.lt