Studentų atstovai

<< Grįžti į pradinį puslapį

VU KnF Dekanatas

 1. Lijana Savickienė pirmininkas@knf.vusa.lt

VU KnF Ginčų nagrinėjimo komisija

VU KnF Ginčų nagrinėjimo komisija nagrinėja skundus dėl galutinio dalyko įvertinimo arba dėl procedūrinių egzaminų pažeidimų. Į ją gali kreiptis, jei nesutinki su egzaminavimo tvarka ir / ar su egzamino (įskaitos) arba koliokviumo įvertinimu. Gavusi skundą, Komisija pirmiausia sprendžia, ar apeliacija motyvuota ir tik tuomet ją svarsto. Komisijos sprendimu studento darbas gali būti įvertintas iš naujo. Studento rezultatas iki apeliacijos negali būti jokiu būdu sumažintas. Jeigu komisija nustato, jog buvo egzamino vertinimo pažeidimų, studento rašytas egzaminas yra anuliuojamas ir studentui gali būti suteikta galimybė perrašyti egzaminą dar kartą.

VU KnF Ginčų nagrinėjimo komisiją sudaro 3 VU KnF dėstytojai ir 3 studentų atstovai:

 1. Martynas Gasparaitis martynas.gasparaitis@knf.stud.vu.lt
 2. Darius Balandis darius.balandis@knf.stud.vu.lt
 3. Raminta Klimaitė raminta.klimaite@knf.stud.vu.lt

VU KnF Akademinės etikos komisija

VU KnF Akademinės etikos komisija nagrinėja akademinės etikos pažeidimus universiteto bendruomenės narių (dėstytojų, studentų ar kitų universiteto darbuotojų).

VU KnF Akademinės etikos komisiją sudaro 4 VU KnF dėstytojai ir 2 studentų atstovai:

 1. Raminta Klimaitė raminta.klimaite@knf.stud.vu.lt
 2. Martynas Gasparaitis martynas.gasparaitis@knf.stud.vu.lt

VU KnF Priėmimo-atestacijos komisija

VU KnF Priėmimo-atestacijos komisija sprendžia dėstytojų priėmimo ir sutarčių su Universitetu pratęsimo klausimus. Pasibaigius dėstytojo darbo sutarties su Universitetu laikotarpiui, yra vertinama dėstytojo studijų vykdymo bei mokslinė veikla ir yra sprendžiama, ar darbo sutartis bus pratesta.

VU KnF Priėmimo-atestacijos komisiją sudaro 8 nariai: 4 universiteto dėstytojai, 3 socialiniai partneriai ir 1 studentų atstovas

 1. Lijana Savickienė lijana.savickiene@knf.stud.vu.lt

VU KnF Taryba

VU KnF Taryba priima sprendimus dėl Fakulteto studijų organizavimo, koordinavimo, lėšų pasiskirstimo, Fakulteto dėstytojų ir darbuotojų ugdymo, įrengimų įsigijimo, patalpų įrengimo, Fakulteto modernizavimo ir kitų veiksmų suderinusi su suinteresuotomis šalimis bei Universiteto politika.

VU KnF Tarybą sudaro 21 nariai: 15 VU KnF dėstytojų, Dekanas (pagal pareigas) ir 3 studentų atstovai:

 1. Lijana Savickienė lijana.savickiene@knf.stud.vu.lt
 2. Marta Smaliukaitė marta.smaliukaite@knf.studvu.lt
 3. Gabija Stanislovaitytė gabija.stanislovaityte@knf.stud.vu.lt

VU KnF rinkimų komisija:

 1. Aušrinė Tamulevičiūtė ausrine.tamuleviciute@knf.stud.vu.lt

VU KnF Studijų kolegija:

 1. Aušrinė Tamulevičiūtė ausrine.tamuleviciute@knf.stud.vu.lt

VU SA Parlamentas:

 1. Lijana Savickienė lijana.savickiene@knf.stud.vu.lt
 2. Indrė Bagdžiūtė indre.bagdziute@knf.stud.vu.lt
 3. Ieva Šilingaitė ieva.silingaite@knf.stud.vu.lt