Studijų programų komitetai

Studijų programos komitetas rūpinasi studijų programomis. Jis prižiūri studijų programos tikslus, turinį, ugdomas kompetencijas, vertinimą bei studijų programos aktualumą rinkoje. Naudodamasis ir nagrindėdamasis dėstytojų ir studentų nuomonę studijų programų komitetai greitai bei efektyviai identifikuoja, pašalina problemas ir atnaujina studijų programą. Komitetas taip pat svarsto studentų individualus studijų planus.

Studijų programos komitetą sudaro keli programos dėstytojai, socialinis partneris ir 1-2 studentų atstovai. Į studentų atstovą savo studijų programos komitete gali kreiptis, jei turi pasiūlymų, kaip būtų galima pagerinti studijų programos vykdymo kokybę ir kitais studijų programos vykdymo ar individualaus studijų plano sudarymo klausimais.


Anglų ir kita užsienio (švedų) kalba (I (bakalauro) pakopos studijų programa)

Darius Balandis – el. p. darius.balandis@knf.stud.vu.lt

Audiovizualinis vertimas (I (bakalauro) pakopos studijų programa)

Linas Švabauskas – el. p. linas.svabauskas@knf.stud.vu.lt

Ekonomika ir vadyba (I (bakalauro) pakopos studijų programa)

Neda Žutautaitė – el. p. neda.zutautaite@knf.stud.vu.lt

Finansų ir apskaitos taikomosios sistemos (I (bakalauro) pakopos studijų programa)

Ernestas Basovas – el. p. ernestas.basovas@knf.stud.vu.lt

Martynas Gasparaitis – el. p. martynas.gasparaitis@knf.stud.vu.lt

Informacijos sistemos ir kibernetinė sauga (I (bakalauro) pakopos studijų programa)

Nedas Ilonis – el. p. nedas.ilonis@knf.stud.vu.lt

Paulius Luzginas – el. p. paulius.luzginas@knf.stud.vu.lt

Lietuvių filologija ir reklama (I (bakalauro) pakopos studijų programa)

Ieva Štuikytė – el. p. ieva.stuikyte@knf.stud.vu.lt

Finansų technologijos (II (magistro) pakopos studijų programa)

Ugnė Palijanskaitė – el. p. ugne.palijanskaite@knf.stud.vu.lt

Audiovizualinis vertimas (II (magistro) pakopos studijų programa)

Ligita Veselgaitė – el. p. ligita.veselgaite@knf.stud.vu.lt

Lietuvių literatūra ir kūrybinis rašymas (II (magistro) pakopos studijų programa)

Angelina Lapinskaitė – el. p. angelina.lapinskaite@knf.stud.vu.lt

Marketingas ir prekybos vadyba (II (magistro) pakopos studijų programa)

Paulius Tinteris – el. p. paulius.tinteris@knf.stud.vu.lt

Tarptautinio verslo vadyba (II (magistro) pakopos studijų programa)

Gabija Stanislovaitytė – el. p. gabija.stanislovaityte@knf.stud.vu.lt

Viešojo diskurso lingvistika (II (magistro) pakopos studijų programa)

Aistė Stvolaitė – el. p. aiste.stvolaite@knf.stud.vu.lt

Meno vadyba (II (magistro) pakopos studijų programa)

Aurelija Kuizinaitė – el. p. aurelija.kuizinaite@knf.stud.vu.lt

Tvariųjų finansų ekonomika (II (magistro) pakopos studijų programa)

Gerda Barauskaitė – el. p. gerda.barauskaite@knf.stud.vu.lt