2015-06-22

VU KnF SA istorija

VU KnF SA, įsikūrusi dar 1991 m. – seniausia studentų savivalda Kaune. Atstovybę, kuri tuomet vadinosi VU KHF SA (senasis pavadinimas – VU Kauno humanitarinio fakulteto Studentų atstovybė) įkūrė Tomas Palšis, dabartinis kompanijos „ACME Baltija“, užsiimančios informacijos laikmenų ir kompiuterinių aksesuarų tiekimu, generalinis direktorius. Idėja studentams susivienyti kilo po to, kai, atsirado grėsmė, jog Kauno fakultetas bus uždaromas. Aktyvūs studentai tam stipriai priešinosi. Fakulteto valdžia atkreipė į tai dėmesį, suprato, kad studentų savivaldos veikla yra svarbi ir skyrė Studentų atstovybei patalpas. Nuo to laiko praėjo jau 26-eri metai, dabar VU KnF SA smarkiai pasikeitusi, tačiau principas – veikti dėl studentų gerovės liko.

VU KnF SA turi daugybę veiklos: bendradarbiauja su administracija, kitų VU akademinių padalinių Studentų atstovybėmis, Centriniu biuru. Didžiausias Studentų atstovybės prioritetas – kokybiškas studentų atstovavimas įvairiose komisijose, Studijų programų komitetuose, VU KnF Taryboje ir studijų proceso gerinimas. Taip pat Atstovybė rūpinasi studentų socialine gerove, informacijos sklaida fakultete, įvairių projektų įgyvendinimu bei kokybišku laisvalaikiu, organizuodama įvairius renginius, tokius, kaip jau tradicija tapusi: „Fuksų stovykla“, „Pirmakursių krikštynos“, kalėdinis vakaras su dėstytojais bei administracija, SA gimtadienis, protų mūšiai, „Sielų upė“ ir kiti. Šią jau tradicija tapusią ir viso Kauno mastu gerai žinomą 2002-aisiais metais kilusią iniciatyvą,  2008- ųjų metų sausį įvertino ir Kauno meras. Tuometiniam Studentų atstovybės prezidentui Algirdui Kvikliui buvo  įteiktas „Gerumo kristalas” už nuopelnus Kauno bendruomenei. Dar viena visa Kauną apimanti KnF SA iniciatyvą – Gatvės muzikos diena Kaune. Mintis „atvežti” šią šventę į Kauną kilo būtent VU Kauno fakulteto studentei. Dabar Gatvės muzikos diena Kaune pritraukia krūvą miestiečių bei Kauno svečių, pripildo miesto gatves muzikos, šokių ir geros nuotaikos. Atstovybės dėka fakultete vykdoma ir Kuratorių programa, ruošianti geriausius pirmakursių draugus – kuratorius, vyresnių kursų studentus, padedančius naujokams geriau įsilieti į draugišką bei šeimynišką KnF bendruomenę, taip pat programa „Sąžiningai”, kovojanti prieš akademinį nesąžingumą.

Per 26-erius gyvavimo metus VU KnF SA turėjo daugybę vadovų: Regimantą Buožių, Ramūną Pilvelį, Lauryną Mitkų, Egidijų Merkevičių, Renatą Pauliukaitytę. Mindaugą Jasiulį, Jurgitą Skirmantaitę, Rasą Vileikytę, Edviną Jančiauską, Birutę Zumaraitę, Tadą Žirgulį, Algirdą Kviklį, Julių Spudvilą, Gintarę Lazdinytę, Luką Jakštą, Domą Varanauską, Justą Pauliką, dabar organizacijai vadovauja lietuvių filologijos ir reklamos trečiakursė Indrė Zabulytė. Natūralu, jog skyrėsi ne tik prezidentų asmenybės, bet ir jų veiklos principai, darbo metodai, tačiau svarbiausiu tikslu visuomet lieka tinkamas studentų atstovavimas.

VU KnF SA nuolatos siekia tobulėti, didinti savo žinomumą, kelti narių kompetencijas bei žinias, puoselėti tradicinius renginius, kurta bendruomenišką atmosferą ne tik pačioje Atstovybėje, bet ir visame fakultete. Organizacijos nariai be jokio atlygio dirba studentų labui, nestokoja kūrybiškumo ir gerų idėjų, Atstovybėje nuolat vyksta kas nors naujo, generuojamos ir įgyvendinamos įdomios ir prasmingos idėjos.